Om os

Fællesskabet

Det vigtigt at være indstillet på at bidrage til fællesskabet også med gode idéer til forbedringer og andet, der kan være til fælles glæde. Fælleshuset danner rammen om beboernes afdelingsmøder. I løbet af året er der forskellige arrangementer, ofte i forbindelse med højtiderne. Der er kaffe og kreative eftermiddage og bofæller, der inviterer til runde og halvrunde fødselsdage, fastelavnsfest med banko, påskefrokost. Sankt Hans bliver holdt med grillmad på fælleshusets terrasse, og julepyntning af fælleshuset første søndag i advent, julefrokost og nytårshygge.
Man forpligter sig til at deltage i et afdelingsmøde ca. hver anden måned. Afdelingsmødet er seniorbofællesskabets højeste myndighed.

Formålet med vores seniorbofællesskab er at skabe en god og tryg hverdag for ligesindede mennesker i deres tredje alder. Dette indebærer, at hver enkelt bofælle forpligter sig til aktivt at engagere sig i fællesskabet. For at komme i betragtning til en bolig i Humlehaven, tilstræber vi at nye beboere er friske, både fysisk og psykisk, i det fællesskabet er afhængig af at vi kan fungere som fællesskab, efterhånden som nogle af beboerne bliver ældre.

Arbejdsdelingen i seniorbofællesskabet bygger på princippet om, at alle yder efter evne.

  • De forskellige opgaver koordineres af de nedsatte udvalg i samarbejde med formanden og bestyrelsen.
  • Der er et Bygningsudvalg, Udendørsudvalg og Ventelisteudvalg, Fælleshusudvalg.
  • Hovedreglen er, at man informerer formanden, inden man går i gang med projekter, der påvirker fællesskabet.

Seniorbofællesskabet Humlehaven er et selvejende bofællesskab.