Om os

Fællesskabet

Det vigtigt at have lyst til at bidrage til fællesskabet måske med gode idéer til forbedringer og andet, der kan være til fælles glæde.
Fælleshuset danner rammen om beboernes afdelingsmøder. I løbet af året er der forskellige arrangementer, ofte i forbindelse med højtiderne. Der er kaffe og kreative eftermiddage og bofæller, der inviterer til runde og halvrunde fødselsdage. Så er der fastelavnsfest med banko, og en hyggelig påskefrokost. Til Sankt Hans er der grillmad på fælleshusets terrasse, og julepyntning af fælleshuset sker første søndag i advent. Der holdes også julefrokost og nytårshygge. Det er ikke et krav at man deltager, men det er vigtigt at man deltager hvis man har tid.
Man skal deltage til afdelingsmøde ca. hver anden måned det er et krav. Afdelingsmødet er seniorbofællesskabets højeste myndighed.

Formålet med vores seniorbofællesskab er at skabe en god og tryg hverdag for ligesindede mennesker i deres tredje alder. Dette indebærer, at hver enkelt bofælle forpligter sig til aktivt at engagere sig i fællesskabet. For at komme i betragtning til en bolig i Humlehaven, tilstræber vi at nye beboere er friske, både fysisk og psykisk, idet fællesskabet er afhængig af at vi kan fungere som fællesskab, efterhånden som nogle af beboerne bliver ældre.

Arbejdsdelingen i seniorbofællesskabet bygger på princippet om, at alle yder efter evne.

  • De forskellige opgaver koordineres af de nedsatte udvalg i samarbejde med formanden og bestyrelsen.
  • Der er et Bygningsudvalg, Udendørsudvalg og Ventelisteudvalg, Fælleshusudvalg.
  • Hovedreglen er, at man informerer formanden/bestyrelsen, inden man går i gang med projekter, der påvirker fællesskabet.

Seniorbofællesskabet Humlehaven er et selvejende bofællesskab.